Seriózní partner v oboru lesnictví

Poskytujeme kompletní
služby v lesnictví

Vykoupíme jakoukoliv výměru lesa, oslovte nás i pokud jste realitní společnost.

Hospodaření na majetcích drobných vlastníků lesa bývá někdy docela problematické. Tyto tzv. selské lesy jsou většinou roztříštěny ve více parcelách a také věková a druhová skladba porostů je velmi pestrá. Stává se,že vlastníci nejsou schopni najít přesné hranice svého majetku, nebo se jim nedaří důsledně zalesňovat, prořezávat mladé porosty, případně zpracovávat polomy a kůrovce.

Další kapitolou je pak zajištění odpovídajícího zisku z hospodaření v lese. Přitom ceny dřeva jsou v současné době relativně vysoké a tomu odpovídá i nebývale vysoká cena v případě prodejů lesa s pozemkem.

Více o nás

Kde působíme

mapa