Drobečková navigace

Úvod > Těžba dřeva

Těžba dřeva

Těžba dřeva

Přestože hospodaříme hlavně na svém majetku, v menší míře jsme schopni provádět služby pro ostatní vlastníky lesa.

Při těžbě dřeva používáme klasicky motorové pily, lesní traktory a ve slabších porostech železného koně. Jsme přesvědčeni, že harvestory, vyvážecí soupravy a podobná „monstra“ do lesa nepatří, protože způsobují devastaci a ne přiměřené proředění lesních porostů. Klademe důraz na to, aby v maximální míře zůstalo zachováno přirozené zmlazení lesa a v porostech nedocházelo k odírání stromů, které má za následek pozdější hnilobu kmene.

V případě zájmu jsme schopni vykoupit dřevní hmotu na stojato, (pozemek zůstane majiteli) a zajistit i potřebná povolení.

Rozlišujeme následující druhy těžeb:

  • výchovná (předmýtní úmyslná) těžba v porostech do 40 let věku, která se provádí ke zvýšení stability, kvality a druhové pestrosti lesních porostů v mladém věku
  • výchovná (předmýtní úmyslná) těžba v porostech nad 40 let věku, která je určena k podpoře stability, kvality a druhové pestrosti lesních porostů ve starším věku
  • obnovní (mýtní úmyslná) soustředěná těžba - určená k obnově lesních porostů starších 80 let formou soustředěných těžeb, které nepřesahují velikost těžené plochy stanovené zákonem o lesích a nový lesní porost vzniká obvykle vedle obnovovaného porostu
  • obnovní (mýtní úmyslná) podrostní a výběrná těžba - určená k obnově lesních porostů starších 80 let clonným a výběrným postupem, kdy nový lesní porost vzniká pod ochranou obnovovaného mateřského porostu
  • nahodilá těžba, která vzniká v lesích v důsledku působení škodlivých činitelů (vítr, sníh, námraza, hmyzí škůdci, houbové choroby apod.)